REKRUTACJA NA STUDIA PSYCHOLOGICZNE 2008/2009

niestacjonarne jednolite magisterskie

 

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO REKRUTACJI


  • rejestracja kandydata w elektronicznej bazie danych
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  • zaliczenie na egzaminie maturalnym jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, historia lub matematyka

Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat określa Rektor.

linki ze szczegółami:

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA PSYCHOLOGICZNEJEŻELI JESTEŚ ZDECYDOWANY, ZAREJESTRUJ SIĘ


 


 

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2008, godz. 13:13 - Radosław Bułtowicz