Doradztwo zawodowe

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak również w placówkach oświatowych

(Klasyfikacja zawodów MGPiPS, Grupa Wielka 2 - specjaliści, nr 2410203: doradca zawodowy). Studia realizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Mediacja sądowa i pozasądowa

Studia mają na celu profesjonalne przygotowanie do rozwiązywania konfliktów społecznych, gospodarczych, rodzinnych, oświatowych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ADR (alternative dispute resolution – alternatywne rozwiązywanie sporów), jednocześnie wykształcenie kadry mediatorów w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz oświatowych. Studia realizowane są we wspólpracy z Polskim Centrum Mediacji.

 

Szczegółowe informacje wkrótce dostępne na stronie Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego pod adresem: http://www.kul.lublin.pl/140.html

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2009, godz. 14:06 - Agata Błachnio