SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Ks. Leszek ADAMOWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Kodyfikacje Jana Pawła II; s. 7-17; pdf

Streszczenia

 

O. Wiesław BAR (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Jan Paweł II jako promotor świętości; s. 19-36; pdf

Streszczenia

 

Gaetano DAMMACCO (Università degli Studi di Bari Aldo Moro),

Prawa osób wykluczonych w nauczaniu Jana Pawła II; s. 37-56; pdf

Streszczenia

 

Giorgio FELICIANI (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia),

Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II; s. 57-71; pdf

Streszczenia

 

Ks. Libero GEROSA (Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni, Lugano),

Interpretacja ustaw kanonicznych, a nowa ewangelizacja: innowacyjna lekcja świętego Jana Pawła II; s. 73-100; pdf

Streszczenia

 

Mariusz GRABOWSKI (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie),

W sprawie pojęcia uczciwej reklamy w mediach zawartego w nauczaniu Jana Pawła II; 101-123; pdf

Streszczenia

 

Alicja GRZEŚKOWIAK (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy),

Ochrona życia w nauczaniu Jana Pawła II; s. 125-167; pdf

Streszczenia

 

Józef KRUKOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Konkordaty Jana Pawła II; s. 169-185; pdf

Streszczenia

 

Ks. Piotr MAZURKIEWICZ (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie),

Jan Paweł II o roli Kościoła w Europie; s. 187-203; pdf

Streszczenia

 

Ks. Grzegorz WOJCIECHOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Struktura i kompetencje Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka; s. 205-218; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Marek KULIK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2017 r. (IV KK 145/17); s. 221-229; pdf

Streszczenia

 

Adam MÜLLER,

Znaczenie zasady ignorantia iuris nocet w polskim postępowaniu administracyjnym. Ocena problemu pod kątem orzecznictwa sądowo-administracyjnego; s. 231-242; pdf

Streszczenia

 

Beata ZIĘBA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Opis przedmiotu zamówienia publicznego poprzez odniesienie się do znaków towarowych, patentów, norm, specyfikacji; s. 243-258; pdf

Streszczenia


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Federacja Rosyjska, Ustawa Federalna z dnia 31 maja 1996 r. O obronie (tłum. i oprac. Krystian Nowak); s. 261-284; pdf

 

RECENZJE

 

Katarzyna Malinowska–Woźniak, Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 244 (rec. Adrian Dziekan); s. 287-292; pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne, Konferencja Naukowa z okazji 500–lecia Reformacji, Kraków, 9 października 2017 r. (Michał Zawiślak); s. 295-299; pdf

 

Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian, Konferencja Międzynarodowa z okazji XX–lecia Prawa Ochrony Danych Osobowych w Polsce, Warszawa, 17 października 2017 r. (Michał Zawiślak); s. 300-302; pdf

 

Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze) Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Warszawa, 13 października 2017 r. (Wojciech Sz. Staszewski); s. 303-304; pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL kwiecień – czerwiec 2017 r. (oprac. Judyta Dworas–Kulik); s. 307-315; pdf

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019, godz. 10:37 - Monika Popek