Narodowa  Agencja Wymiany Akademickiej przyznała stypendia w ramach I edycji Programu im. Bekkera – programu mobilnościowego skierowanego do polskich naukowców. Stypendystami Programu zostali dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL (Katedra Teorii Poznania), który w City University of New York (CUNY) będzie realizował projekt „Comparative and cross-cultural research on the mind, the soul, and the body. From Philosophy to Folk Intuitions” oraz dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (Katedra Prawa Administracyjnego), która na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu zrealizuje projekt „Legal status of homeopathic and anthroposophic medicines in the legal systems of European countries”.

 

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2019, godz. 12:40 - Leszek Wojtowicz