• PhD Filozofii, PhD Psychologii;
 • Koordynator kierunku Kognitywistyka na KUL-u.
 • Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego. Przebywał na stypendiach i stażach naukowych w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN.
 • Pięciokrotny beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje projekt pt.  Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym wraz z Department of Psychology at Chinese University of Hong Kong oraz Beijing Foreign Studies University.
 • W roku 2016 uzyskał z wyróżnieniem doktorat nauk społecznych w zakresie psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Współpracuje z Katedrą Sinologii na KUL-u.
 • Prowadzi Fundację Pro Liberis et Arte. Za działalność społeczną został nominowany do ogólnopolskiej nagrody „Anoda” Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Przebieg pracy zawodowej

 • 1990-1996 Studia Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 1993 r. (od 1 marca do 30 czerwca) – Stypendium Naukowe przyznane przez Büro für Austauschprogramme des Österreichischen Akademischen Austauschdienstes, Wien, Austria, w Karl-Franzens Universität, Graz (Austria) u prof. R. Hallera
 • 1995 r. (od 1 marca do 30 czerwca) – Stypendium Naukowe przyznane przez Büro für Austauschprogramme des Österreichischen Akademischen Austauschdienstes, Wien, Austria, w Karl-Franzens Universität, Graz (Austria) u prof. R. Hallera
 • 2000 r. (od 1 października do 31 grudnia) – Stypendium Naukowe – Doktoranckie, przyznawane przez Fundację Batorego na pobyt w University of Sheffield (Wielka Brytania) u prof. D. Bella 2001
 • 2001 r. Obrona pracy doktorskiej KUL, promotor prof. A.B. Stępień
 • 2001-2002 r. (rok akademicki) – Fulbright Junior Advanced Research Grant University of Wisconsin, USA.
 • 2005 r. (od 1 marca do 31 maja) – Stypendium Naukowe – Visiting Scholar, przyznane przez Katholieke Universiteit Leuven na pobyt w Katholieke Universiteit Leuven, Leuven Belgia.
 • 2006 r. (od 1 marca do 31 maja) – Krajowe Stypendium Wyjazdowe przyznane przez Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej na pobyt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.
 • 2009 Habilitacja KUL
 • 2010 Zatrudniony na stanowisku Profesora KUL
 • 2013-2015 liczne pobyty naukowe w Chinach (które przełożyły się na wspólny projekt badawczy Harmonia NCN
 • 2016 uzyskanie z wyróżnieniem stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologia na Uniwersytecie Warszawskim

Nagrody

 • 1999 Laureat Nagrody – Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2007 Indywidualna nagroda Rektora KUL (2007)
 • 2011 Indywidualna nagroda Rektora KUL (2011)
 • 2013 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2016 Nominowany do nagrody Anoda za działalność społeczną. Muzeum Powstania Warszawskiego
 • 2016 Wyróżnienie Wydziały Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego za przygotowaną i obronioną rozprawę doktorską. 

Języki

 • English (fluent)
 • German (fluent)
 • Chinese (intermediate)

 

Autor: Arkadiusz Gut
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018, godz. 06:30 - Andrzej Zykubek