Poniżej sylabusy z zajęć realizowanych w Instytucie Psychologii KUL:

 

  Sylabusy_-_Psychologia_Stacjonarne_Jednolite_Magisterskie.pdf

 

  Sylabusy_-_Psychologia_Niestacjonarne_Jednolite_Magisterskie.pdf

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2011, godz. 19:11 - Karol Goral