§  Sylabus (karta przedmiotu) jest informatorem zawierającym program nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne.

 

§  Aby uzyskać dostęp do wybranego opisu przedmiotu, należy wejść do zakładki: Programy studiów i sylabusy -> kliknąć aktualnie realizowany program studiów -> kliknąć w zakładkę z nazwą „Przedmiotu” -> następuje przekierowanie do „Karty Przedmiotu

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2013, godz. 17:50 - Agata Błachnio