Spis treści RNS 41, nr 2: 2013

 

 

Arkadiusz K o ł o d z i e j, Kryzys a system społeczny i jego struktura

 

Tomasz M a s ł y k, Beneficjenci i donatorzy Państwa opiekuńczego. O braku spójności opinii Polaków na temat opiekuńczych funkcji Państwa

 

Monika D o b r o g o w s k a, Edmunda Wnuka-Lipińskiego paradoksy i iluzje zmiany ustrojowej w Polsce

 

Marta S t r u m i ń s k a - K u t r a, Socjologiczny wkład w debatę o CSR

 

Wojciech Sokół, Michał Kozera, Specyfika partii chrześcijańsko-demokratycznych państw Unii Europejskiej

 

Janina F r a s, Olga B i e r u t, News papieski w serwisie informacyjnym Fakty (11.02 – 13.03.2013r.)

 

RECENZJE

 

Janusz Mariański, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. (ks. Paweł Prufer)

 

Craig Calhoun, Nations Matter Culture, History, and the Cosmopolitan Dream, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2007. (ks. Maciej Hułas)

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2015, godz. 13:33 - Tomasz Peciakowski