KATREDRA TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY

NOWOŚĆ A. Fitas, Od redaktora. W: Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas in memoriam. Lublin 2016, s. 7-10.

Od_redaktora

 

I. Piekarski, Wstęp. Szyfry i strategie. W: Strategie lektury podejrzliwej. Lublin 2016, s. 7-30.

Szyfry i strategie.pdf

 

A. Fitas, Zatrzymani w stylu. O książkach wspomnieniowych Czesława Zgorzelskiego i Ireny Sławińskiej. "Pamiętnik Literacki" 2014, z. 4, s. 169-179.

Zatrzymani w stylu.pdf

 

I. Piekarski, Interpretacja kerygmatyczna a tradycje i perspektywy badań literackich. W zb.: Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy. Red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski. Lublin 2014, s. 21-45.

Interpretacja_kerygmatyczna.pdf

 

Wstęp: Interpretując znaki, interpretując dusze... W zb.: Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan. Red. E. Fiała, I. Piekarski. Lublin 2012, ss. 352.

Wstęp.pdf

 

Wstęp. W zb.: Prawda w literaturze. Studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego. Lublin 2009, ss. 706. Wstęp.pdf

 

Introduction. W zb.: The Task of Interpretation. Hermeneutics, Psychoanalysis and Literary Studies. Red. D. Skórczewski, A. Wierciński, E. Fiała. Lublin 2009. Introduction.pdf

 

D. Skórczewski, Towards a Better Understanding of the Self: Polish Literature in the Light of Postcolonial Theory. W zb.: The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies. Red. D. Skórczewski, A. Wierciński, E. Fiała. Lublin 2009, s. 189-215. Towards Better Understanding.pdf

 

A. Tyszczyk, Tragiczność i ocalenie w poemacie  „Świat" Czesława Miłosza. W zb.: Czterdzieści i cztery. Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu. Pod red. D. Seweryna, W. Karczmarka i A. Seweryn. Lublin 2008, s 447- 460. Tragiczność i ocalenie

 

A. Tyszczyk, W stronę „kultury znaczenia". O teorii interpretacji Władysława Panasa, „Roczniki Humanistyczne" 2007, z. 1, s. 5-25.

 

A. Tyszczyk, Czechowicz i miasto. W: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta. T. 3: Mapa miejsc – teksty. „Scriptores" nr 32 R:XV (2008),  zeszyt 25, s. 45-76. (Przedruk z „Roczników Humanistycznych" 2000, z. 1).

 

I. Piekarski, Od haskali do Zagłady. Czy proza hebrajskiego odrodzenia narodowego istnieje w polskim przekładzie. Komunikat o stanie wiedzy. "Roczniki Humanistyczne" 2012, z. 1

 

I. Piekarski, Narcyzm, anagram, sygnatura. Uwagi o pewnej obsesji (i literaturze). Narcyzm.pdf

 

I. Piekarski, Imię cudze, imię własne... (Prwdr. „Ruch Literacki" 2005, nr 1) preprint Imię.pdf

 

I. Piekarski, „Chwilowy" tłumacz i recenzent – Julian Stryjkowski. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 2, s. 181-196. Tłumacz.pdf 

 

I. Piekarski, Agroid i Birobidżan. „Studia Judaica” 2007, nr 1, s. 101-117. (Wstęp, objaśnienia i przygotowanie do druku) Agroid.pdf

 

I. Piekarski, „Znaleźć swoją formułę wierności..." Juliana Stryjkowskiego zmagania z tożsamością. „Podteksty” 2008, nr 1.

 

I. Piekarski, Stanisław Salzman – gawęda tragiczna. (Prwdr. „Teksty Drugie” 2007, nr 5, s. 214-225) Salzman.pdf

 

D. Skórczewski, Postawy «wyznawstwa». Metakrytyka lat trzydziestych w służbie
antropologii. w: Gatunki okołoliterackie. Red. Czesław P. Dutka. Zielona Góra 2002, s. 149-158. Postawy wyznawstwa.pdf

 

D. Skórczewski, Trudności z tożsamością. Na marginesie „Niesamowitej Słowiańszczyzny”. „Porównania” 2008, nr 5, s. 127-142. Trudnosci_z_tozsamoscia.pdf

 

D. Skórczewski, Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonialnych implikacjach pewnych praktyk dyskursywnych. W: Prawda w literaturze. Studia pod red. A. Tyszczyka, J. Borowskiego, I. Piekarskiego. Lublin 2009, s. 511-525. Retoryka-pominiecia.pdf

 

Teksty Władysława Panasa on-line.

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2017, godz. 14:48 - Ireneusz Piekarski