TOM 13

I. KONSTRUKTYWNY ROZWÓJ

Maria G a ł k o w s k a - J a k u b i k, Tendencje konstruktywne i des-truktywne w ujęciu Ericha Fromma

Dagmara M u s i a ł, Przyjmowanie przez rodziców perspektywy swych dorastających dzieci w odniesieniu do szczęścia

Dagmara M u s i a ł, Jakość życia religijnego w świetle teorii K. Dąbrowskiego

 

II. PRZYDATNE KOMPETENCJE i KONTEKST SPOŁECZNY

 

Dominik W i e c z o r e k, Piotr F r a n c u z, Wpływ nastroju na pamięć podczas rozwiązywania problemów przez analogię

Wojciech O t r ę b s k i, Katarzyna R u t k o w s k a, Kompetencje społeczne instruktorów sportu

Anna W o ł p i u k - O c h o c i ń s k a, Uzależnienie od internetu - przybliżenie zjawiska

Emilia D o l a t a, Doświadczanie czasu na Białorusi - w kraju globalizującej się Europy z Leninem w tle

 

III. KLINIKA PSYCHOLOGICZNA

 

Tomasz J a n k o w s k i, Motywy związane z koncepcją siebie

Krzysztof K w a p i s, Samoobserwacja kontrolująca według Marka Syndera a złożoność systemu Ja

Marcin M ł y n a r c z y k, Ja idealne vs. Ja powinnościowe. Analiza emocjonalnych konsekwencji rozbieżności w systemie „Ja" na podstawie teorii autoregulacji E.T. Higginsa

Justyna K o r z e n i e w s k a, Analiza funkcjonowania psychologicznego pacjentów z zespołem Nijmegen (nbs) w kontekście koncepcji fenotypu behawioralnego

Jacek P a s t e r n a k, Teoretyczne podstawy terapii odwrażliwienia za pomocą ruchów oczu

 

 

 

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2008, godz. 12:39 - Radosław Bułtowicz