Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu

DHC_prof.ŚliwerskiRektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu, która odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r., o godz. 11.00.w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski to wybitny polski pedagog oraz ekspert polityki oświatowej. Uczony o ogromnych zasługach dla pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz podnoszenia poziomu oświaty, edukacji w naszym kraju, jak również poza jego granicami. Dorobek naukowy Profesora, obejmujący m.in. około 30 publikacji zwartych, 600 artykułów, redakcję 13 serii podręczników akademickich pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, ukazuje Jego intelektualną niezależność, dociekliwość badawczą, innowacyjne podejście do budowania teorii pedagogicznych i ich praktycznego odniesienia. Spójność teorii z praktyką jest jedną z charakterystycznych cech dorobku naukowego Profesora. Jego dokonania zarówno w obszarze naukowym, jak również organizacyjnym i dydaktycznym inspirują szerokie gremia naukowców do poszukiwań nowych teorii i orientacji metodologicznych.

 

Program uroczystości:

  • Chór KUL
  • Wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
  • Odczytanie uchwały Senatu
  • Wygłoszenie laudacji: ks. prof. dr hab. Marian Nowak
  • Odczytanie i wręczenie dyplomu
  • Chór KUL
  • Gratulacje
  • Wykład Pana prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego „Pedagogika ogólna w ponowoczesnym świecie”
  • Chór KUL
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 13:47 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-10-09