Aktualności

Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Jerzego Gałkowskiego

Odnowienie doktoratu prof. Gałkowskiego

 

W środę 14 czerwca 2017 r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie dla społeczności akademickiej KUL. Po 50 latach od uzyskania stopnia doktora przez profesora Jerzego Gałkowskiego odbyło się uroczyste odnowienie doktoratu.

 

Fotorelacja

Prof. Gałkowski


Prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski - ur. 25 IV 1937 r. w Jutrosinie (Wielkopolska). W latach 1956-61 studiował filozofię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, specjalizując się w dziedzinie etyki. W 1967 r. obronił doktorat z filozofii chrześcijańskiej na podstawie pracy Analiza normowania moralnego u Jana Dunsa Szkota, napisanej pod kierunkiem ks. abp. doc. dr. hab. Karola Wojtyły. W 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1990 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, zaś 1998 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Do 2009 r. kierował Katedrą Etyki Społecznej i Politycznej KUL. Był członkiem wielu gremiów, m.in. Komitetu Dyrekcyjnego Bureau Internationale Catholique de l‘Enfance, Société Internationale Thomas d’Aquin, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, polskiej sekcji UNESCO, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin) oraz Towarzystwa Naukowego KUL. W latach 1980-81 zaangażowany w tworzenie i działanie Wszechnicy „Solidarności” w Lublinie. Od 1989 do 1995 współpracownik Biura Reformy Szkolnej MEN. W latach 1995-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Radia Lublin SA.


Tematyka publikacji i zajęć dydaktycznych prof. J. W. Gałkowskiego dotyczy przede wszystkim podstawowych zagadnień etyki i jej historii, filozofii człowieka, filozofii społecznej, filozofii polityki oraz pracy. Jest wybitnym znawcą i kontynuatorem myśli filozoficznej Karola Wojtyły.