Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w V Konkursie Wiedzy o Rosji (Język - Kultura ­– Historia - Realia), który odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu (Aleje Racławickie 14) - w dniu 4 kwietnia 2016.

 

Konkurs skierowany jest do osób uczących się języka rosyjskiego i zainteresowanych kulturą rosyjską. Zadania konkursowe, w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmują materiał językowy przewidziany do realizacji w szkole średniej oraz zagadnienia kulturoznawcze i realioznawcze. Dla zwycięzców przewidziano nagrody i dyplomy. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Pragniemy poinformować również, że na życzenie Państwa (po uprzednim uzgodnieniu) w dniu konkursu, po części testowej, możemy nieodpłatnie zorganizować wycieczkę po KUL dla uczniów i ich opiekunów wraz z możliwością zwiedzenia Muzeum Uniwersyteckiego. Istnieje także możliwość przeprowadzenia dla uczniów i nauczycieli wykładu wybranego spośród tegorocznej oferty dla szkół.

 

Karty zgłoszeniowe prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: goswid@gmail.com lub pocztą na adres Instytutu do dnia 25 marca 2016. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

 

Regulamin (PDF)

Załącznik 1 - karta zgłoszenia (PDF)

Załącznik 2 - tezy konkursowe (PDF)

Szczegółowy program (PDF)

 

Serdecznie zapraszamy!

dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, godz. 10:49 - Monika Grygiel