Dnia 19 maja 2014 roku odbyło się spotkanie z Panem Januszem Kopaczkiem - Przewodniczącym Fundacji Via Jagiellonica, która wspiera rozwój międzynarodowego szlaku turystycznego „Via Jagiellonica” Cracovia – Lublinum – Vilna („Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno).

Zajmuje się również promocją miejsc związanych za szlakiem jagiellońskim.

Na spotkaniu studentom została przedstawiona oferta praktyk w Fundacji. Przybliżono interesującą historię powstania Fundacji oraz jej główne gałęzie działalności. Nadrzędnym celem organizacji jest reaktywowanie historycznego szlaku kulturowego oraz zapewnienie funkcjonowania na nim ruchu turystycznego.

Co roku organizowana jest podróż promocyjna szlakiem Kraków-Wilno, podczas której uczestnicy spotykają się z wieloma atrakcjami kulturowymi i ciekawostkami historycznymi. Odkrywają  miejsca, o których wcześniej zazwyczaj nie słyszeli i poznają ludzi z innych narodowości.  Partnerami Fundacji są członkowie z Litwy i Białorusi.

Via Jagiellonica organizuje także szkolenia przewodnickie i imprezy kulturalne, m.in. „Dni i Noce Jagiellońskie”, doroczną imprezę otwartą pod nazwą „Podróże do przeszłości - Szlakiem Jagiellońskim”. Tworzy parki turystyczno-kulturowe i przygotowuje dla nich kompleksowa ofertę turystyczną. 

Podczas praktyk studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w organizacji tych projektów i zapoznania się z mechanizmami ich tworzenia, jak również zdobycia uprawnień przewodnickich na traktach szlaku.

Fundacja poszukuje również do współpracy aktywnych studentów z Litwy i Białorusi, a także wykładowców akademickich związanych tematycznie ze szlakiem.

 

 

Ilona Gajuś

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014, godz. 23:28 - Marcin Baranowski