Instytut Historii KUL JP II wychodząc naprzeciw potrzebie interdyscyplinarnego analizowania procesów i zjawisk historycznych

w dniu 14 grudnia 2007 r. (piątek)
g. 10.00 (sala CN-208)

organizuje
I Warsztaty MediewistyczneProgram:

10.00

Otwarcie sesji

10.05

prof. dr hab. Aleksandra Witkowska - Legendy genezy świętych miejsc i świętych obrazów 

10.25

dr Marzena Baum - Historia i legenda w staropolskich żywotach błogosławionej Jolenty, księżnej Wielkopolski

10.40

mgr Joanna Nastalska - Legenda hagiograficzna w służbie ideologii państwowej

11.00

Dyskusja i przerwa

  

11.20

dr hab. Paweł Kras - "Donacja Konstantyna". Legenda w służbie polityki

11.40

prof. dr hab. Cezary Taracha - Średniowieczna geneza hiszpańskiej "czarnej legendy" w świetle dotychczasowych badań

12.00

Dyskusja i przerwa

  

12.20

dr Zbigniew Piłat - Łysogórska legenda o pochodzeniu relikwii Drzewa Krzyża Świętego 

12.40

dr hab. Leszek Wojciechowski - Legenda o lubelskiej relikwii Krzyża Świętego - formy przekazu, treści ideowe  

13.00

Dyskusja i przerwa

  
13.20prof. dr hab. Tomasz Panfil - Smok mityczny i legendarny. Próba refleksji metodologicznej

13.40

dr Jerzy Kaliszuk - Legenda w kulturze średniowiecznej

14.00

Dyskusja i zamknięcie sesji
  
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2008, godz. 18:55 - Dariusz Prucnal