PROGRAM

DZIEŃ 1 (Środa 28.11.2012)
10.00-10.30 Otwarcie konferencji
Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik
Prodziekan ds. nauki i kontaktów zagranicznych - prof. dr hab. Marek Pawlak
Przedstawiciel organizatorów – ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk

 

10.30-13.30 I SESJA PLENARNA (Kolegium Jana Pawła II – sala 1031)
Przewodniczy ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

 

10.30-11.30 Część I
 prof. dr hab. Ryszard M. Machnikowski, UŁ - „Profesorek z doktoracikiem”, czyli analiza przypadku
infantylizacji dyskursu politycznego
 prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, UMK - Trójkąt bermudzki III RP: instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, diagnoza-bez-konsekwencji a wiedza ekskluzywna

 

11.30-12.00 Dyskusja
12.00-12.15 Przerwa kawowa

 

12.15-13.15 Część II
 prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, UMCS - Nieposluszenstwo uniwersyteckie
 prof. Ludmila Sokuryanska, V.N.Karazin Kharkiv National University - The educational reforms in Ukraine: some risks of irresponsibility actualization.

                                 zobacz więcej... 

  


 

   Celem konferencji jest próba analizy powiązań wiedzy z instytucjonalizacją nieodpowiedzialności zarówno w sferze społecznej, politycznej jak i kulturowej. Powiązania te mogą przybierać różne formy sprzyjania tym procesom, ale także zapobiegania im.

 

   Sprzyjanie to po pierwsze: utrwalenie idei, treści, reguł, wartości, rozwiązań czy programów, które cechuje brak odpowiedzialności za dobro wspólne i dominacja nastawienia na interes wąskich grup i koterii – np. teorie społeczne, poradniki ludzi sukcesu, różne ekspertyzy prawne, ekonomiczne i polityczne, recenzje. Po drugie, jest to dominacja w sferze publicznej takiej formy wiedzy, która skłania ludzi do rezygnacji z odpowiedzialności, wolności i racjonalności na rzecz dobrej zabawy, beztroski, prostej konsumpcji – infantylizacja przekazów medialnych, satyra jako formy krytyki, rozrywka zamiast informacji. Po trzecie, jest to tworzenie warunków kształcenia dla osiągania władzy, uznania, stanowisk, sukcesów, wyróżnień kosztem twórczego odniesienia do prawdy, dobra i piękna – np. szkoły dające pożądane umiejętności manipulowania rzeczywistością, niektóre zabiegi w ramach public relations, marketing polityczny.

 

   Zapobieganie tym procesom to głównie ich ujawnienie i ochrona wiedzy w wymiarze treści, instytucji i opinii publicznej. Przedmiotem konferencji, będącej kolejnym spotkaniem w ramach „Studiów nad wiedzą”, będzie zatem przede wszystkim namysł nad tym jakie mechanizmy decydują o określonym wpływaniu wiedzy na instytucjonalizację nieodpowiedzialności, a jakie na ograniczanie sfery nieodpowiedzialności.

 

Proponowane obszary analiz:

·         Wiedza a budowanie więzi lojalności, solidarności i wspólnoty

·         Ekspertyzy i ich praktyczne wykorzystywanie

·         Praktyka recenzowania wytworów wiedzy

·         Współczesne przejawy dominacji przekazów medialnych w sferze publ.

·         Infantylizacja sfery publicznej i teatralizacja życia społecznego

·         Ośmieszanie jako forma krytyki

·         Satyra zamiast namysłu i informacji

·         Projekty modernizacji ludycznej

·         Reforma szkolnictwa i zmiany treści nauczania

·         Hipokryzja i kłamstwo jako instrumentarium rządzenia

·         Wywoływanie i kształtowanie emocji w sferze polityki

·         Banalizacja i trywializacja polityki

·         Pozorowane konsultacje społeczne

 

 

Na zgłoszenia udziału w konferencji – propozycja tematu i krótkie streszczenie - oczekujemy do 20 października 2012 r. (pobierz kartę zgłoszenia - *.doc)

 

Opłata konferencyjna: 150 zł (do 15 listopada 2012 r.)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, 

Bank PeKaO SA III O/Lublin, 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

tytułem: Studia nad wiedzą 2012, imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Wybrane referaty zostaną opublikowane w cyklu wydawniczym „Studia nad wiedzą” po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 

Zgłoszenia (oraz wszelkie pytania) prosimy kierować na jeden z adresów sekretarzy konferencji:

Ks. mgr Marek Pabich, e-mail: marpabich@wp.pl

Mgr Filip Pruszkowski, e-mail: fp86@o2.pl

Mgr Magdalena Lipnicka, e-mail: lipnicka.magdalena@gmail.com

Mgr Ewelina Pyzik, e-mail: ewelina.pyzik@gmail.com

 

Organizatorzy zapewniają obiady i bankiet. Organizatorzy mogą też pomóc w rezerwacji noclegów.

 

 

                                            Z poważaniem,

 

                                                     Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

                                                     Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

                                                     Dr hab. Mariusz Zemło, prof. KUL

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 01:29 - Tomasz Peciakowski