Wiedza między słowem a obrazem

W dniach 27-28 listopada 2009 r. odbędzie się konferencja z cyklu Studia nad wiedzą, pt. Wiedza między słowem a obrazem.

ORGANIZATORZY:

Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL
Katedra Filozofii Społecznej KUL
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL
Miejsce obrad:  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Jana Pawła II,  Aleje Racławickie 14

Program:

27 listopada

 

 

10.00 - 10.30 Otwarcie konferencji:
   
Prof. Dr Hab. Marek Pawlak, Prodziekan WNS KUL
Dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW, Sekcja Socjologii Nauki PTS
Wystąpienie przedstawiciela organizatorów Konferencji

10.30 - 12.00    I SESJA PLENARNA [C-1031]: przewodniczy ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL, Boska prawica a europocentryzm
dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB, Gesty i  słowa. Znaczenia ról społecznych zaklęte w obrazy
dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW, Wyrażenia kontekstowe oraz okazjonalne w komunikacji potocznej i naukowej

12.00 - 12.30 Dyskusja
12.30 - 13.00 dr Gerard Głuchowski (UMCS), Sztuka medytacyjna. Malarstwo jogi klasycznej

13.00 - 15.00 Obiad

15.00 - 19.00 Równoległe obrady w grupach tematycznych

GRUPA I [sala 304]: przewodniczy  dr hab.  Jan Poleszczuk, prof. UwB

15.00 - 16.30
dr Arkadiusz Modrzejewski (UG),  Prawda w sferze publicznej
dr Joanna Bielecka-Prus (WSPA Lublin), Analiza władzy w przekazie wizualnym. Wybrane problemy metodologii badań
dr Ewa Krawczak (UMCS), Jak obrazy łączą się ze światem? Człowiek w czasach manipulacji semiurgicznej
dr Marek Czyrka (WSBiAw Łukowie), Czy słowa dają władzę? Manipulacja faktami i mitami w wystąpieniach publicznych lubelskich radnych miejskich w okresie II RP

16.30 - 16.45 Przerwa

16.45 - 18.15
dr Marta Trębaczewska (ISNS UW),  Folklor, fakelore, folkloryzm..., czyli jak skonstruować nową tradycję?
dr Piotr Kulas (WSB w Dąbrowie Górniczej), Relatywizm a świat odczarowany
dr Małgorzata Suchacka (UŚ),  Swojski czy firmowy wizerunek? Studium nad obecnością wartości regionalnych na stronach internetowych śląskich przedsiębiorstw przemysłowych
dr Krzysztof Piróg (URz) Tekstualizm Richarda Rorty’ego

18.15 - 18.45 Dyskusja

GRUPA II [sala 306]: przewodniczy dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW

15.00 - 16.30
dr Mirosław Matosek (WSGE w Józefowie), Kultura jako bariera i szansa w pozyskiwaniu i transferze wiedzy
mgr Łukasz Afeltowicz (UMK), Kultura wizualna i rola zewnętrznych reprezentacji w praktyce inżynierów i naukowców
mgr Agnieszka Marek (KUL), Rola kultury organizacyjnej w tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy w organizacji
mgr Anna Maria Korzińska (UwB), Socjologia wizualna w badaniach kultury organizacyjnej firm.
16.30-16.45 Przerwa na kawę
16.45-18.15
dr Piotr Birski (WSZP w Warszawie), Sondaże w mediach – źródło samowiedzy czy dezinformacji?
dr Maciej Górkiewicz (UJ), Modelowanie równań strukturalnych i diagram ścieżkowy
dr Marcin Gacek (UŚ), Współczesny “dogmat” polityczny: walka o wizerunek. Pomiędzy opinią publiczną a mediami
mgr Maciej Frąckowiak (UAM), Socjologia, obraz techniczny, kryminalistyka. Przyczynek do badań

18.15 - 18.45 Dyskusja

GRUPA III [sala 321]: przewodniczy dr Edward Balawajder

15.00 - 16.30
dr Michał Kowalski (UW), „Fotografia wojenna” – dokument historyczny czy socjologiczne oszustwo?
dr Urszula Lulkiewicz (KUL), Recepcja brata naszego Boga Karola Wojtyły w literaturze, teatrze i filmie
mgr Łukasz Rogowski (UAM), Od kompetencji artystycznej do kompetencji wizualnej - płaszczyzny refleksji nad wiedzą wizualną
mgr Michał Tomczak (UŁ), Obrazki wiedzy – wiedza obrazków. Komiksy jako źródło reprodukcji i kreacji rzeczywistości

16.30 - 16.45 Przerwa

16.45 - 18.15
dr Paweł Ćwikła (UŚ), Tajny korsarz w oczach Zachodu - obrazy rewolucji w powieściach Josepha Conrada
mgr Kamil Rusiłowicz (KUL), W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości: ontologia świata przedstawionego
mgr Agnieszka Jaraczewska (KUL), Mityczna kreacja rzeczywistości na podstawie Tomasza Manna tetralogii o Józefie
mgr Karolina Wojtasik (UŚ), Literatura piękna jako źródło wiedzy o rzeczywistości społecznej

18.15 - 18.45 Dyskusja

28 listopada

Równoległe obrady w grupach tematycznych: 9.00 - 12.00

GRUPA I [sala 304]: przewodniczy dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL

9.00 - 10.00
dr Borys Cymbrowski (UO), Wiedza a tożsamość terytorialna. Relacje między aktorami społecznymi w perspektywie socjologii Norberta Eliasa
dr Janina Zabielska (KUL), Miasto jako obraz - jak czytać miasto?
mgr Piotr Luczys (UAM), Mapa jako reprezentacja wiedzy socjologicznej – wytwarzanie obiektywności

10.00 - 10.15 Przerwa

10.15 - 12.00
dr Maciej Kociuba (UMCS), Wiedza zupełna – struktura epistemologicznego marzenia
dr Henryk Raszkiewicz (SGGW), Wyrazistość struktury obrazu: Pomiar kwestionariuszowy oraz związek z cechami temperamentu
mgr Dorota Cyngot, dr Anna Zalewska (UMCS),  Słowo i obraz w wystawie „Pradzieje ziem polskich” – intencje autorów a potrzeby odbiorców
mgr Dorota Woroniecka (UW), Sport jako integralny element tożsamości. Przypadek Gaelickiej Organizacji Sportowej.

GRUPA II [sala 306]: przewodniczy: dr hab. Adam Szafrański

9.00 - 10.00
dr Małgorzata Gruchoła (KUL), Propaganda rasistowska i ksenofobiczna w Internecie
dr Piotr Pawliszak (UG), Poniżanie, moralizowanie, katharsis? Dyskursywna analiza internetowego humoru politycznego zwolenników konkurencyjnych partii politycznych
mgr Marcin Marczuk(KUL), Postrzeganie Internetu jako źródła wiedzy wśród studentów

10.00 - 10.15 Przerwa

10.15 - 12.00
mgr Anna Niewiadomy (KUL), Eksploatacja sfery symbolicznej współczesnej polskiej lewicy
mgr Małgorzata Kawalec (KUL), Obraz stosunków polsko-ukraińskich w rzeszowskiej prasie lat czterdziestych XX w. Publicystyczne kreowanie rzeczywistości społecznej w zniewolonym społeczeństwie
mgr Tomasz Peciakowski (KUL), „My, wykształciuchy” – obraz inteligenta w tygodniku „Polityka”

GRUPA III [sala 321]: przewodniczy o. prof. Jan Mazur, prof. KUL

9.00 - 10.00
dr Anna Biała (UMCS), Media – determinujący czynnik w procesie kreowania wizerunku własnego ciała
mgr Cezary Hunkiewicz (KUL), Film jako wizualizacja świata twórców graffiti
mgr Ewelina Ciaputa (UJ), Transgenderyzm w kinie. Kinowe reprezentacje transgresji płci i rodzaju

10.00 - 10.15 Przerwa

10.15 - 12.00
mgr Filip Antoni Gołębiewski (UMK),  Rola telewizji w kształtowaniu rzeczywistości jako oczywistości. O tworzeniu struktur wiedzy nie wymagających kwestionowania
mgr Agnieszka Łaszczyńska (KUL), Wykorzystanie osiągnięć wiedzy w przekazie reklamowym do skutecznej manipulacji odbiorcą
mgr Alina Zenkovich (Białoruś), Słowo i obraz w serwisie informacyjnym TVP1
Jerzy Stachowiak (UŁ), Racjonalny i emocjonalny wymiar przekazu wiedzy naukowej laikom. Przykład "Niewygodnej prawdy"

II  SESJA PLENARNA [C-1031]: przewodniczy ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

12.30 - 14.00
prof. dr hab. Lech W. Zacher (Akademia Leona Koźmińskiego),  Wideopolityka - nowa technologia oddziaływania i władzy
dr hab., Andrzej Tyszczyk, prof. KUL Wielowarstwowość działa literackiego i tekstu naukowego
dr hab. Alla Kyrydon, prof. Kijowskiego Uniwersytetu Sławistycznego, dr hab. Sergiej Trojan, prof. Kijowskiego Uniwersytetu Sławistycznego, Słowotwór polityczny jak refleksja zmieniającego się obrazu rzeczywistości (np. epoki globalizacji i transformacje systemowych)

14.00 - 14.30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

Plakat


Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2009, godz. 08:51 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2009-11-23