WIZYTA STUDYJNA

STUDENTÓW SPECJALIZACJI JĘZYK ROSYJSKI W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ

AGENCJI CECNEJ „SUKCES” W CHEŁMIE, W ODDZIALE CELNYM W CHEŁMIE I NA PRZEJSCIU GRANICZNYM DOROHUSK-JAGODZIN

 

W dniu 7.06.2016 roku grupa studentów SPECJALIZACJI JĘZYK ROSYJSKI W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ wraz z opiekunem dr Małgorzatą Wideł-Ignaszczak odbyła wizytę studyjną w AGENCJI CELNEJ „SUKCES” w CHEŁMIE oraz w ODDZIALE CELNYM W CHEŁMIE i PRZEJŚCIU GRANICZNYM DOROHUSK-JAGODZIN.

 

Dzięki życzliwości Pana Prezesa Jacka Korzeniewskiego zapoznaliśmy się z działalnością firmy SUKCES Sp z o.o., która jest wiodącą firmą logistyczną założoną w 2001 roku, oferującą kompleksową obsługę w zakresie logistyki. Opowiedziano nam o szeroko rozwiniętym wachlarzu usług logistycznych związanych ze spedycją morską, drogową, lotniczą, usługami celnymi oraz magazynowaniem towarów oraz o tym, iż firma kładzie nacisk na rzetelny dostęp do bieżących informacji na temat przesyłek, które konsolidowane są na Ukrainę, Rosję oraz Białoruś.


Firma Sukces Sp. z o.o. została wybrana przez nas nieprzypadkowo – oferuje ona bowiem nie tylko usługi agencji celnej, ale również usługi magazynowania, usługi sortowania, przepakowywania, etykietowania, konsolidacji towarów, spedycję morską, lotniczą, drogową, dostęp do trakcji kolejowych szerokotorowych – a przede wszystkim świetną lokalizację - odległość do przejścia granicznego Dorohusk/Jagodzin: 20km.

Sukces Sp. z o.o. wspiera i rekomenduje projekt jakim są studia podyplomowe „Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym” realizowany między innymi przez Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w Chełmie oraz kursy na agenta celnego – obie formy dalszego kształcenia są dostępne dla absolwentów filologii słowiańskiej.

 

 

 

Podczas wizyty w Chełmie zapoznaliśmy się także ze strukturą organizacyjną polskiej Służby celnej - jednolitej umundurowanej formacji, utworzonej w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej - oraz zakresem działania tej Służby dzięki niezwykle fachowym informacjom otrzymanym od Kierownika Oddziału Celnego w Chełmie Pana Krzysztofa Guściorę.

 

Poczuliśmy z całą mocą, że jesteśmy na wschodniej granicy Unii Europejskiej, gdyż kolejnym punktem programu wizyty było odwiedzenie przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin - polsko-ukraińskiego drogowego przejścia granicznego. Przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin powstało 1 października 1992 r., dzięki umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy. Dowiedzieliśmy się, że jest to całodobowe przejście obsługujące ruch osobowy, towarowy. Zobaczyliśmy na miejscu infrastrukturę przejścia - budynki placówki straży granicznej, stanowiska odpraw, miejsca postojowe. Usłyszeliśmy o zakresie prowadzonej kontroli (granicznej, celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, sanitarnej, kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych). Zapoznaliśmy się także z funkcjonowaniem infrastruktury usługowej na przejściu granicznym - agencji celnych, filii banku, punktów innych usług (ubezpieczenia, mała poligrafia), kantorów wymiany walut itp.

Wizytę należy ocenić bardzo pozytywnie – pozwoliła bowiem studentom zobaczyć w praktyce to, co stanowiło treść zajęć z prawa celnego oraz rosyjskiej terminologii celnej.

Serdecznie dziękujemy Pani Annie Zarazie – agentowi celnemu i zarazem naszemu kompetentnemu przewodnikowi podczas wizyty za niezwykle cenne wyjaśnienia tajników tego zawodu oraz nieodzowną pomoc przy organizacji wizyty studyjnej.

 

 

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2016, godz. 14:20 - Monika Grygiel