W dniach 28-30 czerwca 2015 r. przedstawiciele lubelskich uczelni (KUL, UMCS, PL, WSEI, PWSZ w Chełmie) i firm uczestniczyli w wizycie studyjnej w Brukseli zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Panem Krzysztofem Hetmanem. Głównym celem wyjazdu była prezentacja uczestnikom wyjazdu możliwości pozyskiwania funduszy z programów unijnych (Horyzont 2020).

 

bruksela

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2015, godz. 12:24 - Urszula Czyżewska