Koordynator kierunków filologia słowiańska i lingwistyka stosowana:

 

dr hab. Beata Siwek, prof. KUL – przyjmuje we wtorki od 14.00 do 15.00 w gabinecie CN-009 (Collegium Norwidianum).

Autor: Marcin Cybulski
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2019, godz. 11:20 - Marcin Cybulski