dr Irena Wodzianowska, adiunkt
Katedra Historii Europy Wschodniej 1. Zainteresowania naukowe: Rzymskokatolicka Akademia Duchowna; kultura i historia Rosji w XIX w.; rosyjska historiografia Europy Środkowo-Wschodniej
 2. Prowadzone zajęcia:
  • Historia nowożytnej kultury rosyjskiej (wykład monograficzny);
  • Rosyjska historiografia Europy Wschodniej (wykład monograficzny);
  • Historia nowożytnej Europy Wschodniej (wykład i konwersatorium).
 3. Wybrane publikacje:
  • Wizytacje błońskiego i puchowickiego dekanatów w latach 1783-1784, opr. I. Wodzianowska, Sandomierz 2006.
  • Wytyczne Komisji do spraw duchowieństwa w sprawie zwalczania katolicyzmu w generał-gubernatorstwie wileńskim (1866-1868), [w:] Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, pod red. M. Kietliński, K. Sychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005;
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2007, godz. 16:35 - Dariusz Prucnal