Aktualności

Wykład „Kradzież jako grzech w nauczaniu Ojców Kościoła”

Kradzież jako grzech w nauczaniu Ojców KościołaZarząd Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim TN KUL, Katedra Historii Sztuki Wczesnochrześcijańskiej i Tradycji Antycznej KUL oraz Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej KUL zapraszają na posiedzenie naukowe z referatem ks. dr. hab. Piotra Szczura, prof. KUL „Kradzież jako grzech w nauczaniu Ojców Kościoła”.

Posiedzenie odbędzie się zdalnie na platformie Teams w czwartek 18 listopada 2021 r. o godz. 18.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNStW9cEnGYdS4UgC5dskkA6AJmxT9jcZi_4q1LsmtvM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b17867bf-ec6f-4cb0-b118-bf83d9fdb178&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435