Wykład otwarty „Ruch kibucowy w XIX i XX wieku oraz etapy jego rozwoju”

Ruch KibucowyMiędzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Pracownia Dziejów Mniejszości  Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL zapraszają na wykład otwarty dra hab. prof. UP im. KEN Łukasza Sroki „Ruch kibucowy w XIX i XX wieku oraz etapy jego rozwoju”, który odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-056.

 

Łukasz Tomasz Sroka – historyk, uczeń profesora Kazimierza Karolczaka, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; swoje zainteresowania naukowe koncentruje na historii i kulturze Żydów w XIX i XX wieku, historii Izraela, Krakowa i Lwowa, badaniach struktur społecznych XIX i XX stulecia (szczególnie elit); autor kilku książek i licznych artykułów naukowych, drukowanych m. in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii i na Ukrainie; członek Komisji Żydów PAU, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2017, godz. 11:01 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-04-03