Studia magisterskie

(1994-1999)

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Tytuł zawodowy magistra pedagogiki

(1999)

na podstawie pracy: „Sytuacja wychowawcza jedynaków” pisanej pod kierunkiem prof. dr hab.Mieczysława Łobockiego

Studia doktoranckie z zakresu pedagogiki

(2000-2004)

Wydział Nauk Społecznych KUL

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

(2004)

na podstawie pracy: „Wartości młodzieży gimnazjalnej sprawiającej trudności wychowawcze” pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Chałas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 16:25 - Aleksandra Dziak