Zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych KUL, w Instytucie Pedagogiki

  • dydaktyka ogólna
  • praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
  • wybrane zagadnienia pracy pedagoga szkolnego
  • seminarium licencjackie

 

od 2007 do chwili obecnej – Kierownik podyplmowych studiów w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowawnia przedszkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 16:29 - Aleksandra Dziak