Aktualności

Wystawa "Exlibris i mała forma graficzna" w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

ekslibris-_plakat Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na wystawę "Exlibris i mała forma graficzna", która prezentuje prace pana Czesława Wosia, grafika specjalizującego się w tworzeniu ekslibrisów w technice akwaforty. Wystawa przedstawia realizacje artysty z różnych okresów jego twórczości, głównie o tematyce religijnej. Obok dzieł samego autora na wystawie można obejrzeć również prace studentów KUL. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki w holu przed Czytelnią Ogólną  od 5 czerwca do 14 sierpnia 2019 r. Ponadto po raz pierwszy prezentowany jest publicznie ekslibris stworzony na stulecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

 

Czesław Woś jest artystą plastykiem, grafikiem oraz twórcą ekslibrisów.
Urodził się w 1944 roku w Krajance koło Wielunia. Studia plastyczne ukończył w 1977 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a studia podyplomowe w zakresie grafiki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1984 r. Pracował jako nauczyciel plastyki w szkołach podstawowych i liceach, prowadził również zajęcia dla studentów.
Ilustrował tomiki poetów polskich, wydał 3 teki graficzne i 3 teki rysunków. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace były wielokrotnie prezentowane i nagradzane na wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.: indywidualna Im Europäischen Kulturzentrum w Erfurt, indywidualna w Exlibris – Galerie w Gütersloh, zbiorowe na wystawach grafiki i ekslibrisu w Niemczech, Kanadzie, Włoszech, Danii i in.. Prace w zbiorach m.in. Muzeum Zamkowego w Malborku, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, International Ex libris Centrum w Sint-Niklaas, Ex libris Museum w Mediolanie i in. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Ex libris Centrum – Sint Niklaas (Belgia), ADOGI Colection – Barcelona (Hiszpania), Del Bello Gallery – Toronto – Kanada, Kunstmuseum – Frederickhavn (Dania), Centro De Arte Moderno – Buenos Aires (Argentyna), Hokkaido Municipal Library – Sapporo (Japonia), Association Cataonia D'Ex-libris (Hiszpania), Traku Istorijos Muziejus (Litwa), Civic Modern Art Gallery – Mediolan (Włochy), Museo Ideale Leonardo Da Vinci (Włochy), Shanghai Fu Xian Zhai (Chiny).