Aktualności

Wystawa Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem"

W bieżącym roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Norwida, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury. W obchody jubileuszu włączają się Muzeum KUL, Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL oraz Fundacja Museion Norwid poprzez organizację wystawy: Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem", której otwarcie zaplanowano w czwartek 28 października 2021, o godz. 16.00, w Muzeum KUL.

- W tytule wystawy, zaczerpniętym z poematu Quidam, chcieliśmy z jednej strony odwołać się do poetyckiej metafory ludzkiego życia, z drugiej – wyeksponować oryginalność Norwidowskiego obrazowania, któremu towarzyszy przekonanie o kruchości egzystencjalnej człowieka, a zarazem o jego eschatologicznym przeznaczeniu – tłumaczy dr Edyta Chlebowska, kurator wystawy.

Na ekspozycji zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt oryginalnych prac plastycznych Norwida: rysunków, akwarel i grafik oraz jeden rękopis, a towarzyszyć im będzie literacki komentarz ich twórcy - cytaty zaczerpnięte z jego pism, pochodzące zarówno z utworów poetyckich i prozatorskich, jak również z jego listów. Całości dopełni bogaty wybór pierwodruków oraz publikacji z epoki ilustrowanych przez Norwida. Większość obiektów pochodzi z kolekcji prywatnych, znanych wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów, widzowie będą mieli więc niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z kilkoma dziełami Norwida prezentowanymi publicznie po raz pierwszy.

W unikatowym zespole Norwidianów, eksponowanych w Muzeum KUL, pojawią się zarówno rysunki pochodzące z młodzieńczych szkicowników Norwida, jak i rysunki, akwarele i grafiki powstałe w drugiej połowie lat 50., gdy – po powrocie z Ameryki – próbował zapewnić sobie finansową niezależność, podejmując rozmaite artystyczne zlecenia, a także prace prezentujące dojrzałą twórczość graficzną artysty.

Wystawie towarzyszyć będzie ekspozycja dotycząca inicjatyw norwidologicznych podejmowanych na KUL, zlokalizowana na holu I piętra Gmachu Głównego KUL oraz promocja albumu Cyprian Norwid Wierny-portret, zaplanowana o godz. 17.00 w czytelni bibliotecznej Wydziału Teologii (Kolegium Jana Pawła II, sala 102). Spotkanie z autorką albumu dr Edytą Chlebowską poprowadzi prof. Lechosław Lameński.

KUL jest ważnym ośrodkiem badań norwidologicznych w Polsce. Od 1983 r. na uniwersytecie wydawane jest czasopismo naukowe „Studia Norwidiana", wokół którego powstało środowisko badawcze. Dwa lata później powołana została jednostka naukowo-badawcza - Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. Placówka zajmuje się zagadnieniami związanymi z życiem i twórczością Norwida, m.in. opracowuje wydania krytyczne dzieł pisarza i katalog jego prac plastycznych.

---

NORWID. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem..."
Upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida

Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, tel. 81 445 40 29, e-mail: muzeum@kul.pl
Termin wystawy: 28 października 2021 – 31 stycznia 2022
Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-16:00

Kurator wystawy: dr Edyta Chlebowska
Koordynator wystawy: dr Krzysztof Przylicki
Projekt graficzny wystawy: Anna Kowalczyk

--