Aktualności

Wystawa „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze

Wystawa „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze W roku beatyfikacji absolwenta, a potem Wielkiego Kanclerza KUL – kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Muzeum KUL swoją nową wystawą pragnie wpisać się w obchody tego szczególnego wydarzenia.

 

Spośród bogatej spuścizny myśli i dokonań kardynała Stefana Wyszyńskiego na uwagę zasługuje także jego stosunek do sztuki, a zwłaszcza kultury ojczystej. Miał bowiem niezwykle otwarty, chłonny umysł i mimo że często podkreślał, że znawcą sztuki nie jest, to z jego pism czy homilii wyłania się obraz wielkiego admiratora wszelkich przejawów kultury. Przekazując myśli teologiczne czy duchowe, niejednokrotnie nawiązywał do dzieł wielkich mistrzów wykazując niespotykaną wrażliwość i znajomość tematu. Podkreślał doniosłą rolę znajomości kultury ojczystej w kształtowaniu się tożsamości narodu, zwłaszcza młodego pokolenia.

 

 

 

Nie do przecenienia są zasługi kardynała w budowaniu i odbudowywaniu kościołów, nauczaniu o kulturze, wspieraniu badań naukowych, w tym opracowywania Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Kardynał Wyszyński był niezwykle zaangażowany w rekonstrukcję katedry św. Jana w Warszawie, jak i mniejszych świątyń zniszczonych po II wojnie światowej. Zgłębiał wiedzę nie tylko z zakresu historii sztuki, ale i technicznych aspektów odbudowy. Jemu także zawdzięczamy regotyzację katedry gnieźnieńskiej (przywrócenie wyglądu katedry z czasów biskupa Bogorii Skotnickiego w 2 poł. XIV w.).

 

Na wystawie w Muzeum KUL prezentujemy wielkoformatowe fotografie Prymasa Tysiąclecia połączone z wybranymi wypowiedziami o sztuce i kulturze. Cytaty zaczerpnięte głównie z homilii czy odczytów ukazują szerokie spektrum zainteresowań i działań kardynała  Stefana Wyszyńskiego oraz jego głęboką myśl i rozumienie kultury. Uzupełnieniem ekspozycji są cenne zabytki pochodzące ze zbiorów Muzeum KUL, m.in. gotyckie retabulum, czy rzeźby Madonn, które mógł osobiście oglądać w murach uczelni. Zaprezentowano ponadto pamiątki związane z kardynałem Wyszyńskim jak artystycznie oprawiony mszał ofiarowany przez niego z okazji 40-lecia KUL, czy monstrancja, której używał podczas sprawowania funkcji Wielkiego Kanclerza KUL w latach 1946-48, specjalnie wypożyczona na tą okazję z kościoła akademickiego KUL.

 

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 do 17 października 2021.