W ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki dr Dagmara Nowacka przygotowała prezentację nt. „Kozak ukraiński jako bohater powieści historycznej”. Chęć udziału zgłosili uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku.

Celem projektu było przybliżenie młodzieży postaci kozaków ukraińskich, którzy zostali uwiecznieni jako bohaterowie powieści historycznej „Ogniem i mieczem” autorstwa noblisty polskiego, Henryka Sienkiewicza.

Kozacy odegrali ogromną rolę w dziejach całej Europy Wschodniej, a współczesna Ukraina dzieje kozaków, jako nosicieli idei wolności, uznaje za integralną część swojej historii i jedno z ważniejszych źródeł własnej tożsamości.

Realizacja projektu przebiegała dwuetapowo: na KUL-u oraz w szkole w Świdniku. W części pierwszej, podczas której wykorzystano prezentację multimedialną, przybliżono postać kozaka ukraińskiego, a mianowicie: etymologię słowa „kozak”, pochodzenie tej grupy społecznej, miejsca pobytu, rodzaje zajęć, cechy charakterystyczne wyglądu zewnętrznego, ubioru, cechy charakteru, przykładowe imiona, nazwiska, przezwiska oraz ich etymologię.

Drugą część stanowiły warsztaty, w trakcie których uczniowie podjęli się zadania wykreowania własnej postaci kozaka, nadając mu imię i nazwisko, przezwisko oraz dopisując ciekawą historię życia do namalowanej przez siebie postaci.

W projekcie uczestniczyli studenci III roku Filologii słowiańskiej, specjalności ukraińskiej, którzy prowadzili grupy warsztatowe. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie tematyką i z zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Jeden z uczniów zaprezentował nawet wykreowaną przez jego grupę postać kozaka po ukraińsku.

Miła atmosfera spotkania zaowocowała chęcią dalszej współpracy między SP 5 w Świdniku a Instytutem Filologii słowiańskiej KUL.

 

Galeria zdjęć

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 12:39 - Monika Grygiel