Zadania

Do zadań Dział Ewaluacji Działalności Naukowej należy:

  1. prowadzenie bieżącego monitoringu i ewaluacji działalności naukowo-badawczej;
  2. opracowywanie raportów w zakresie działalności naukowo-badawczej;
  3. współpraca z kierownikami jednostek podstawowych i innych jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą, a także z ich pełnomocnikami ds. badań naukowych, w zakresie prowadzenia działań z zakresu monitoringu i ewaluacji działalności naukowo-badawczej;
  4. wspomaganie procesów administracyjnych służących ewaluacji działalności naukowo-badawczej;
  5. powiadamianie o zmianach przepisów dotyczących działalności naukowo-badawczej;
  6. wspieranie tworzenia narzędzi informatycznych służących procesowi monitoringu i ewaluacji działalności naukowo-badawczej;
  7. wypracowywanie narzędzi i otoczenia formalnoprawnego dla celów realizacji polityki rozwoju naukowego Uniwersytetu;
  8. wspomaganie procesów pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
  9. nadzór i koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem w Uniwersytecie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on”.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona