Studenci filologii słowiańskiej korzystają z możliwości wyjazdów zagranicznych.  Od wielu lat dwukrotnie w ciągu roku na semestralne studia w Instytucie Kultury i Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie wyjeżdża trzyosobowa grupa studentów ostatnich lat studiów. W ramach programu Erasmus na semestralne rusycystyczne studia uniwersyteckie w Tallinie (Tallinna Ülikool) również każdego roku wyjeżdża po kilku naszych studentów. Podobne możliwości, w nieco mniejszej skali, stwarza uniwersytet w Mediolanie (Università degli Studi di Milano).

 

Na mocy porozumienia międzyuczelnianego nasi studenci specjalności ukraińskiej mogą wyjeżdżać na semestralne studia w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu.

 

Trwają przygotowania do porozumienia w sprawie kilkunastodniowych, corocznych wyjazdów dla studentów naszej Slawistyki na Uniwersytet Państwowy w Briańsku.

 

Każdego roku w porze wiosennej dr Tatiana Kołodyńska organizuje całotygodniowy objazd naukowy na Ukrainę, głównie dla studentów ukrainistyki, ale i rusycystyki.

 

Ponadto trwają rozmowy w sprawie przygotowania zorganizowanych możliwości wyjazdów naukowych do Preszburga na Słowacji i do Tarnopola na Ukrainie.

 

Szczegółowych informacji dotyczących wyjazdów udzielają:

Dr Albert Nowacki (koordynator programu Erasmus w IFS);

Dr Maria Mocarz;

Dr Tatiana Kołodyńska;

Każdorazowy Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011, godz. 10:08 - Monika Grygiel