Aktualności

Zakończenie prac konserwatorskich przy dziewięciu barokowych rzeźbach ołtarzowych

MKiDN30 listopada 2018 r. zakończyły się prace konserwatorskie przy dziewięciu barokowych rzeźbach ołtarzowych ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

 

Należąca do zbiorów Muzeum KUL kolekcja nowożytnej plastyki sakralnej zaliczana jest dziś do najcenniejszych w Polsce. Szereg rzeźb przypisuje się czołowym rzeźbiarzom tamtych czasów – m.in. Sebastianowi Zeislowi i Janowi Eliaszowi Hoffmanowi. Odrestaurowane rzeźby staną się najważniejszym elementem przyszłej ekspozycji w Muzeum KUL., a ich wysoka wartość artystyczna pozwoli zbudować narrację, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju lokalnej plastyki ołtarzowej okresu nowożytnego. Troska o dziedzictwo materialne minionych wieków szczególnie wybrzmi w setną rocznicę powstania uczelni oraz odzyskania niepodległości.

 

program: Wspieranie działań muzealnych

zadanie: Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap I – rzeźby ołtarzowe

czas realizacji: 15 II – 31 XII 2018

autorzy projektu: Anna Szlązak-Nowak, Krzysztof Przylicki

prace konserwatorskie: Grzegorz Gołubiak

 

 

Spis rzeźb objętych pracami konserwatorskimi:

Rzeźby apostołów Piotra, Pawła, Jana, Bartłomieja i Andrzeja, przypisane Sebastianowi Zeislowi (czynny 1745 – około 1780), datowane na 3. ćw. XVIII w.

Rzeźby św. Kazimierza Jagiellończyka i dwóch aniołów wiązane z kręgiem Jana Eliasza Hoffmana (około 1690-1751), datowane na poł. XVIII w.

Rzeźba Chrystusa jako Salvatora Mundi (w inwentarzu Muzeum KUL błędnie określana jako Bóg Ojciec) łączona z krzeszowskim warsztatem Antona Dorazila (około 1695-1759), datowana na poł. XVIII w.

 

Więcej