Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL oraz sesję naukową "Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy", które odbędą sie w dniu 29 września 2007 r. o godz. 11.00 w sali C-603 Collegium Jana Pawła II.

 
Program


11.00 Sesja Naukowa: "Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy"

• Referaty: Reforma UE - aspekty instytucjonalne (Dr T. Sieniow); Problematyka relacji instytucjonalnych miedzy UE a kościołami w traktatach europejskich (Ks. Prof. J. Krukowski); Wspólna Polityka Handlowa UE a pozycja Polski na arenie międzynarodowej (Dr hab. A. Kuś).
• Dyskusja.
13.00 -14.00 Obiad w stołówce akademickiej

14.00 Walne Zebranie SAWP KUL
• Otwarcie Zebrania
• Przyjecie programu obrad
• Sprawozdanie Zarządu z działalności SAWP
• Program pracy na przyszłość - dyskusja
• Zamknięcie Zebrania


ok. 16.30 Spotkania integracyjne poszczególnych roczników absolwentów


Równocześnie przypominamy o opłacaniu składek członkowskich za rok 2007. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania składka roczna wynosi 60 PLN. Przypominamy nr konta bankowego: PKO BP SA 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404.

Zarząd z radością przyjął wiadomość, że Absolwenci, którzy ukończyli studia 10 lat temu postanowili tego samego dnia (wieczorem) zorganizować Zjazd Absolwentów rocznika 1997. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym spotkaniu. Liczymy tez, że inne roczniki (np. 1987, 1992, 2002) pójdą ich śladem i spotkają się w kolejną rocznicę zakończenia swych studiów.


Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego zaproszenia droga e-mailowa oraz udziału w Walnym Zebraniu.Z wyrazami szacunku,


ks. Prof. Józef Krukowski                         Tadeusz Flis
Przewodniczący SAWP                              Sekretarz Zarządu SAWP

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2007, godz. 17:59 - Tomasz Sieniow