Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania


Zał. 1 ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych
Zał. 2 wzór wniosku o zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej i powołanie kierującego pracą (składany przez e-kul)
Zał. 3 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej (składany przez e-kul)
Zał. 4 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej oraz zmiany kierującego pracą (składany przez e-kul)
Zał. 5 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany kierującego pracą (składany przez e-kul)
Zał. 6 wzór strony tytułowej
Zał. 7 wzór strony tytułowej-opiekun pomocniczy
Zał. 8 wzór oświadczenia do składanej pracy dyplomowej (składane przez e-kul)
Zał. 9 wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu
Zał. 10 wzór recenzji pracy dyplomowej
Zał. 11 wzór protokołu egzaminu dyplomowego

 

Zasady polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych

 

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020, godz. 12:26 - Maria Mazurek-Olszowa