ZARZĄDZENIE REKTORA NR ROP-0101-167/20 KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie trybu organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

Zał. 1 wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu zdalnego i wyznaczenie terminu
Zał. 2 wzór recenzji pracy dyplomowej

 

W zakresie uregulowanym zarządzeniem NR ROP-0101-167/20 zawiesza się zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania


Zał. 1 ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych
Zał. 2 wzór wniosku o zatwierdzenie tytułu pracy dyplomowej i powołanie kierującego pracą (składany przez e-kul)
Zał. 3 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej (składany przez e-kul)
Zał. 4 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy dyplomowej oraz zmiany kierującego pracą (składany przez e-kul)
Zał. 5 wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany kierującego pracą (składany przez e-kul)
Zał. 6 wzór strony tytułowej
Zał. 7 wzór strony tytułowej-opiekun pomocniczy
Zał. 8 wzór oświadczenia do składanej pracy dyplomowej (składane przez e-kul)

 

Zasady polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych

 

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020, godz. 13:40 - Katarzyna Lisiak-Duszenko