Moduł Zdrowie: Psychoprofilaktyka i psychoterapia

jest adresowany do osób zainteresowanych psychoterapią i promocją zdrowia. W ramach zajęć będzie możliwość poznania podstawowych kierunków  terapeutycznych oraz doświadczenia różnorodności technik terapii i specjalistycznej pomocy. Wśród proponowanych tematów znajdują się m.in. terapia systemowa, terapia integralna, muzykoterapia, konfrontacja ze sobą, trening twórczości. Zajęcia wprowadzą słuchaczy w problematykę pracy indywidualnej (terapia indywidualna) jak i grupowej (terapia grupowa). Ponadto, zajęcia praktyczne  umożliwią nabycie umiejętności budowania i oceny programów terapeutycznych i profilaktycznych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć psychologii zdrowia. Program realizowany w tym module zajęć jest pomyślany jako propozycja dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności specjalistycznego kontaktu z pacjentem.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 10:47 - Karol Goral