W dniu 19 czerwca 2008 (czwartek) odbędzie się w sali CN nr 004 zebranie Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej WNH KUL. Początek zebrania godz. 16.W myśl nowego regulaminu członkami Rady Instytutu są wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnienie w Instytucie oraz dziekan WNH, przedstawiciel doktorantów IFS i przedstawiciel studentów na kierunku Filologia Słowiańska. Obecność na zebraniu należy do obowiązków członków Rady Instytutu.


Porządek zebrania:

1. Wybór dyrektora IFS na 4-letnią kadencję 2008-2012

2. Podsumowanie dydaktyczno-organizacyjne roku akademickiego 2007/2008

3. Kwestie organizacyjno-dydaktyczne w nadchodzącym roku akad. 2008/2009

4. Wolne wnioski


Aktualnie członkami Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej są następujące osoby:

1. dr hab. Janusz Drob (dziekan WNH)

2. prof. Stefania Andrusiw

3. prof. Anna Woźniak

4. dr hab. Witold Kołbuk prof. nadzw.

5. dr hab. Małgorzata Matecka prof. nadzw.

6. dr hab. Oleg Tiszczenko

7. dr Monika Grygiel

8. dr Monika Sidor

9. dr Mirosława Kawecka

10. dr Lubomyr Puszak

11. dr Dagmara Nowacka

12. dr Albert Nowacki

13. dr Beata Siwek

14. dr Danuta Tanaś

15. dr Maria Mocarz

16. dr Tatiana Kołodyńska

17. ks. dr Jan Gajek

18. mgr Olga Lewicka

19. mgr Marta Reda (przedstawiciel doktorantów)

20. Katarzyna Łabanowska (przedstawiciel studentów)

 

Dyrektor IFS KUL

Prof. nadzw. KUL dr hab.Witold Kołbuk

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2008, godz. 23:08 - Monika Grygiel