Koordynator - Dr hab. Artur Kuś, prof. KUL

 

Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • koordynacja współpracy z wszystkimi interesariuszami Wydziału;
  • opracowanie kompleksowej listy interesariuszy na podstawie analizy otoczenia Wydziału;
  • nawiązywanie nowych relacji i współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału i Uczelni.
Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2012, godz. 20:31 - Piotr Pokorny