Dr Jan Skarbek

urodził się 24 X 1940 w Nowym Targu, zmarł 14 V 2014 w Lublinie

 

długoletni pracownik Instytutu Historii KUL

i Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce,

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego KUL,

Członek-założyciel Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie,

Honorowy członek Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza,

Niestrudzony i pełen pasji badacz dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XIX wieku,

Wybitny specjalista w dziedzinie geografii historycznej Kościoła,

Najwyższej klasy dydaktyk i nauczyciel warsztatu badawczego,

Mąż – Ojciec – Dziadek.

 

Człowiek nieskazitelnej prawości i głębokiej wiary.

Służył Prawdzie.

 

 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

 

 

 

 

Rektor i Senat, Dziekan i Rada Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Instytut Historii KUL i Społeczność Akademicka

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2014, godz. 14:42 - Marcin Baranowski