Abp. Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych. Kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. Święceni kapłańskie przyjął 14 stycznia 1962 r. Następnie przez dwa lata pracował jako wikariusz w Kwidzynie. W 1964 r. rozpoczął studia w zakresie prawa kanonicznego w KUL. Stąd po roku udał się do Rzymu, by kontynuować studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1968 r. uzyskał doktorat. Kolejny etap kształcenia wyznaczyło zdobycie dyplomów: archiwisty w Tajnym Archiwum Watykańskim oraz adwokata rotalnego. Od 1969 r. rozpoczął pracę w Watykanie, najpierw w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów, a następnie w Sekretariacie Stanu, gdzie stanął na czele Sekcji Polskiej. Od 1978 r. przewodniczył pracom komisji zajmującej się wydawaniem tłumaczeń dzieł Karola Wojtyły. Był też redaktorem wydania polskiego czternastu tomów nauczania Jana Pawła II. 26 sierpnia 1989 r. Ojciec Święty wyniósł go do rangi arcybiskupa tytularnego Heraklei i mianował nuncjuszem apostolskim w Polsce. Pełniąc tę funkcję ks. abp. Józef Kowalczyk wybitnie przyczynił się do uregulowania stosunków pomiędzy Kościołem, a Państwem w naszym kraju.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2008, godz. 13:52 - Liliana Kycia