Życiorys abp. prof. Bruno Forte

Brunon Forte urodził się 1 sierpnia 1949 r. w Neapolu. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 24 lat. W roku 1974 uzyskał doktorat z teologii, a trzy lata później doktorat z filozofii. Trwale związał się z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Neapolu, gdzie w 1981 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Kilkakrotnie sprawował funkcję dyrektora Wydziału, a także rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego Południowej Italii. Od 1978 r. należy do Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Stolicy Apostolskiej. Był też konsultorem Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. W 2004 r. dostąpił zaszczytu wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych dla Jana Pawła II i przedstawicieli Kurii Rzymskiej.
Imponująca bibliografia prac pióra Brunona Fortego w końcu 2003 r. liczyła prawie 500 pozycji. Jego najważniejszym dziełem jest ośmiotomowa suma teologiczna pt. Simbolica ecclesiale (1981 – 1996). Poszczególne tomy zostały przetłumaczone na język hiszpański, portugalski, niemiecki, francuski i angielski. Po polsku ukazała się część poświęcona  mariologii Maryjna ikona Tajemnicy. zarys mariologii symboliczno – narracyjnej (Warszawa 1999).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona