Życiorys bp. Gerhard Ludwiga Müllera

Bp. Gerhard Müller urodził się 31 grudnia 1947 r. w Moguncji. Studiował filozofię i teologię w Moguncji, Monachium i Fryburgu Bryzgowijskim. Następnie został asystentem na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Moguncji. W 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od tego momentu aktywnie działał jako duszpasterz w czterech kolejnych parafiach. W 1977 r. uzyskał doktorat, a osiem lat później habilitację na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim. W 1986 r. objął Katedrę Dogmatyki Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ludwika – Maksymiliana w Monachium. Jej pracami kierował do roku 2002, kiedy otrzymał nominację na biskupa.
Ks. bp. Gerhard Müller jest autorem ok. 300 pozycji, w tym ok. 30 książek. W swoich badaniach koncentruje się przede wszystkim na kwestiach ekumenizmu, nowożytnego rozumienia Objawienia, hermeneutyki teologicznej oraz struktury prezbiteriatu i diakonatu. Owocem jego pracy jest pomnikowa Dogmatyka katolicka dla studium i praktyki teologii (Katolische Dogamtikk. Für Studium und Praxis der Theologie), którą pięciokrotnie wydawano po niemiecku oraz przetłumaczono na języki włoski i hiszpański.
Ks. bp. Gerhard Müller jest członkiem Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz członkiem korespondentem Sekcji Teologicznej Królewskiej Akademii Uczonych Hiszpanii w Madrycie.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona