Chiara (Silvia) Lubich urodziła się 22 stycznia 1920 r. w Trydencie. W wieku 18 lat wstąpiła do III zakonu franciszkańskiego (wtedy też przyjęła imię Chiara) i rozpoczęła studia filozoficzne na uniwersytecie w Wenecji. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. 7 grudnia 1943 r. złożyła prywatny ślub czystości, co uznawane jest za początek Ruchu Focolari, którego Chiara Lubich stała się założycielką. Pierwsza wspólnota żeńska powstała w 1944 r., męska – cztery lata później.  W 1962 r. papież Jan XXIII ostatecznie zaakceptował Ruch, a Chiara Lubich została jego prezydentem. Trzynaście lat później otrzymała nominację na konsultora Papieskiej Rady ds. Świeckich, a w 1990 r. uzyskała zatwierdzenie odnowionych statutów Ruchu. 24 czerwca 1996 r. zainaugurowała działalność Centrum Formacyjnego Mariapoli Fiore w Trzciance k. Wilgi, na terenie posiadłości p. Matyldy Gradowskiej, którą Ruchowi Focolari przekazał KUL.
Chiara Lubich jest inicjatorką tzw. ekonomii komunii, polegającej na wykorzystaniu zysków firm na pomoc dla najuboższych, przy jednoczesnym rozwoju tych przedsiębiorstw. Aktywnie działała poza tym na rzecz jedności chrześcijan. W 2004 r. była jedną z inicjatorów i organizatorów Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego Ruchów i Wspólnot Chrześcijańskich, które odbyło się jednocześnie w 130 miastach Europy, a uczestniczyli w nim członkowie ponad 150 wspólnot.
Chiara Lubich napisała ponad 50 książek i kilkasett artykułów. Do najważniejszych publikacji jej autorstwa należą: Pisać Ewangelię życiem (Kraków 1998), Gdzie budzi się życie. Rozmowy o rodzinie (Warszawa 1999), Rozważania (Kraków 2001), Krzyk opuszczenia (Kraków 2001) oraz Duchowość jedności nową drogą (Kraków 2004).
Za swoją pracę i osiągnięcia otrzymała szereg nagród i odznaczeń m.in.: Tempeltona (1977), Order św. Augustyna z Canterbery (1981), Krzyż Bizantyjski (1984), UNESCO – za wychowanie dla pokoju (1996), Europejską Nagrodę Praw Człowieka (1998). Oprócz tego Chiara Lubich została wyróżniona najwyższymi odznaczeniami kilku państw oraz trzynastoma doktoratami honorowymi w dziedzinie teologii, nauk społecznych, komunikacji społecznej, nauk humanistycznych, filozofii, ekonomii, psychologii oraz pedagogiki.
Chiara Lubich zmarła 14 marca 2008 r. w Rocca di Papa.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2010, godz. 11:02 - Liliana Kycia