Jan Gerard Maria Willebrands urodził się 4 września 1909 r. w Bovenkarpsel (Holandia). Kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym w Warmond. Tam 26 maja 1934 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie studiował na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W 1937 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Sens illatywny w myśli J. H. Newmana. Trzy lata później został profesorem filozofii. W latach 1945 – 1960 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Warmond. W 1946 r. niderlandzka Konferencja Biskupów wybrała go prezydentem St. Willibrord Association, stowarzyszenia kierującego ruchem ekumenicznym na terenie Holandii. Sześć lat później z jego inicjatywy powstała Katolicka Konferencja Biskupów ds. Ekumenicznych, zrzeszająca teologów i duchownych katolickich. W 1960 r. został sekretarzem nowopowstałego w Watykanie Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Aktywnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Jego wkład był szczególnie istotny w przygotowaniu Dekretu o ekumenizmie, Deklaracji o wolności religijnej, Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich oraz Konstytucji o Objawieniu.
    W dowód uznania w 1963 r. został mianowany tajnym szambelanem papieskim oraz prałatem domowym. 28 czerwca 1964 r. przyjął sakrę biskupią z rąk papieża Pawła VI. W kwietniu 1969 r. objął kierownictwo nad Sekretariatem ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a zaledwie kilka tygodni później został podniesiony do godności kardynalskiej.
    W grudniu 1975 r. stanął na czele arcybiskupstwa Utrechtu. Jednocześnie został prymasem Kościoła katolickiego w Holandii, a także karydnałem – prezbiterem. Uczestniczył w konklawe zwoływanych w 1978 r. po śmierci Pawła VI i Jana Pawła I.
    W grudniu 1983 r. zrezygnował z kierowania Kościołem katolickim w Holandii, a sześć lat później, po ukończeniu 80 lat, złożył kierownictwo Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Od lutego 2005, do swojej śmierci, pozostawał najstarszym kardynałem Kościoła katolickiego. Jan Willebrands zmarł 2 sierpnia 2006 r. w holenderskim Denekamp.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2008, godz. 11:26 - Liliana Kycia