Jan Józef Król urodził się 26 października 1910 r. w Cleveland (Ohio, USA) w rodzinie polskich emigrantów. Od 1931 r. kształcił się w Polskim Seminarium Duchownym w Orchand Lake oraz seminarium w Clevland. 20 lutego 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Na krótko przed wybuchem II wojny światowej odwiedził Polskę. W 1942 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie. Rok później został sekretarzem sądu biskupiego, kapelanem przy kolegium św. Jana oraz obrońcą węzła małżeńskiego. 11 lipca 1953 r. został mianowany biskupem sufraganem diecezji Cleveland. 11 lutego 1961 r. papież Pius XI mianował go arcybiskupem Filadelfii. W kolejnych latach sprawował szereg wysokich funkcji kościelnych był m.in. członkiem Komisji Koordynacyjnej Soboru Watykańskiego II, Papieskiej Komisji ds. Środków Masowego Przekazu oraz Kongregacji: ds. Kościołów Wschodnich, Ewangelizacji Narodów, Nauczania Katolickiego.
    26 czerwca 1967 r. otrzymał kapelusz kardynalski. W latach 1971 – 1975 sprawował funkcję przewodniczącego Konferencji Biskupów USA. W 1976 r. z okazji 200 – lecia Stanów Zjednoczonych zorganizował w Filadelfii 41. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, w którym uczestniczyła delegacja polskiego duchowieństwa. Rok później dwukrotnie uczestniczył w konklawe po śmierci papieży Pawła VI i Jana Pawła I. W kwietniu 1986 r. obchodził 25 – lecie posługi pasterskiej w Archidiecezji Filadelfijskiej. 8 grudnia 1987 r. złożył rezygnację ze sprawowania funkcji arcybiskupa. Podczas swojej długoletniej pracy i posługi zasłynął jako opiekun emigrantów, a także opiekun Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, nazywanego „Amerykańską Częstochową”. Położył też znaczne zasługi jako prekursor pluralizmu etniczno – kulturowego w USA, pozwalającego uszanować dziedzictwo językowe, religijne i kulturowe przyniesione z krajów przodków, w połączeniu z zachowaniem pełnej amerykańskiej świadomości narodowej. Za swoją działalność otrzymał 13 tytułów doktora honorowego wyższych uczelni oraz blisko 30 wysokich nagród i odznaczeń państwowych.
    Jan Kardynał Król zmarł 3 marca 1996 r. w Filadelfii.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2008, godz. 11:10 - Liliana Kycia