Życiorys ks. prof. Antona Rauschera

Anton Rauscher urodził się 8 sierpnia 1928 r. Monachium. Studiował filozofię w Wyższej Szkole Filozoficzno – Teologicznej we Freising oraz filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po zakończeniu studiów, w 1954 r. Przyjął święcenia kapłańskie. Po dwóch latach uzyskał stopień doktora teologii na podstawie rozprawy Zasada pomocniczości oraz ład stanowo – zawodowy w „Quadrogesimo anno”.  W tym samym roku ks. Rauscher wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Najpierw pełnił posługę w Irlandii, a następnie w Japonii, gdzie w 1959 r. został wykładowcą na Uniwersytecie Sophia w Tokio. Rok później powrócił do Niemiec, by podjąć studia ekonomiczne, a także pracę na Uniwersytecie w Münster (1960 – 1964). W 1969 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Idea prawa socjalnego a przezwyciężenie myślenia liberalno – ekonomicznego. Rok później został mianowany profesorem Uniwersytetu w Münster. W 1971 r. objął Katedrę Chrześcijańskiej Nauki Społecznej na Uniwersytecie e Augsburgu. Na tej uczelni pracował  przez 25 lat, do momentu odejścia na emeryturę. Równolegle  kierował pracami Centrum Katolickiej Nauki Społecznej w Mönchenglandbach, organizując szereg międzynarodowych kolokwiów i serii wydawniczych. Ogółem bibliografia prac ks. Rauscher liczy ok. 300 pozycji. Jego dorobek naukowy i działalność zostały uhonorowane całym szeregiem odznaczeń kościelnych oraz państwowych Niemiec i Austrii.
Pomimo przejścia na emeryturę w 1996 r., ks. Anton Rauscher  nie zrezygnował z działalności dydaktycznej, prowadząc wykłady w Wyższej Szkole Teologicznej w holenderskim Rolduc oraz Uniwersytecie  Sogang w Seulu.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona