Jean Gallot urodził się 31 sierpnia 1919 r. w Ougrée (Belgia). W latach 1936 - 191 studiował na Uniwersytecie Katolickim w Louvain, uzyskując licencjat z prawa karnego oraz nauk politycznych. 23 października 1941 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po odbyciu nowicjatu, kontynuował naukę uzyskując licencjat z filozofii (1946), licencjat z teologii (1950) oraz doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum” (1953). Święcenia kapłańskie przyjął 24 sierpnia 1949 r.
Ks. prof. Jean Galot SJ zajmował się przede wszystkim teologią dogmatyczną. Wykładał na wyższych uczelniach Włoch, Niemiec, Danii, Chorwacji, Kongo, Japonii, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych. Jest autorem znacznej liczby publikacji książkowych i artykułów teologicznych. Po polsku ukazały się: Serce Ojca (Warszawa 1962), Ciało mistyczne (Warszawa 1964) oraz Wybrane zagadnienia z teologii współczesnej (Kraków 1994).

Jean Gallot zmarł w maju 2008 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2008, godz. 12:14 - Liliana Kycia