Toader Arǎpaşu urodził się 7 lutego 1915 r. w Tocileni (Rumunia). W wieku piętnastu wstąpił do monasteru w Neamet. 6 sierpnia 1935 r. złożył śluby zakonne. W 1945 r. ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie w Bukareszcie i przyjął święcenia kapłańskie. Rok później został wybrany archimandrytą. W 1962 r. przyjął chirotonię biskupią. W latach 1963 – 1970 pełnił funkcję wikariusza patriarszego w Rumuńskiej Prawosławnej Diecezji USA i Kanady. W 1973 r. wybrany arcybiskupem Craoivy i metropolitą Muntenien. Cztery lata później został metropolitą mołdawskim, a następnie transylwańskim. W listopadzie 1986 r. wybrany przez Święty Synod prawosławnego Kościoła Rumunii arcybiskupem Bukaresztu oraz Patriarchą Prawosławnego Kościoła Rumunii.
W grudniu 1989 r. zwrócił się z prośbą do Świętego Synodu o zwolnienie z funkcji patriarchy i wyjechał do monasteru w miejscowości Synai. Uczynił to na znak pokuty za uległość wobec dyktatorskich rządów Nicolae Ceauşescu. Wobec postawy wiernych i Świętego Synodu, zbudowanych postawą swojego przywódcy duchowego, w kwietniu 1990 r. ponownie podjął sprawowanie godności patriarchy.
Teoktyst aktywnie działał na rzecz pojednania Kościoła prawosławnego i katolickiego. Symbolem tych dążeń stała się wizyta Jana Pawła II w Rumunii w 1999 r. oraz spotkanie obu duchownych w Rzymie, które miało miejsce trzy lata później.
Patriarcha Teoktyst otrzymał tytuły doktora honorowego uniwersytetów w Oradei, Bukareszcie, Galati oraz KUL.
Zmarł w wieku 92 lat, 30 lipca 2007 r. Był piątym patriarchą Rumunii.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2008, godz. 13:31 - Liliana Kycia