Życiorys Paula Kardynała Pouparda

Paul Joseph Jean Poupard urodził się 30 sierpnia 1930 r. w Bouzille (Francja). Studiował w seminariach w Beaupreau i Angers, a następnie na paryskiej Sorbonie, gdzie uzyskał doktoraty z teologii i historii. 18 grudnia 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie. Za działalność w sekcji francuskiej watykańskiego Sekreteriatu Stanu otrzymał tytuł kapelana Jego Świątobliwości (1965) i prałata honorowego (1971). W latach 1972 – 1980 pełnił godność rektora Instytutu Katolickiego w Paryżu. 6 kwietnia 1979 r. przyjął sakrę biskupią . W następnym roku został arcybiskupem i objął obowiązki proprezydenta Sekretariatu ds. Niewierzących przy Kurii Rzymskiej. 25 maja 1985 r. otrzymał kapelusz kardynalski. Trzy lata później objął prezydenturę Papieskiej Rady Kultury. Od marca 2006 r. pełnił też funkcję prezydenta Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego. 3 września 2007 r. ks. kard. Poupard przeszedł na emeryturę. W uznaniu zasług Księdza Kardynała, Poupardowa Akademia Francuska przyznała mu Wielką Nagrodę Kardynała Grente, a władze Republiki Francuskiej odznaczyły Legią Honorową.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona