Piotr Michał książę Czartoryski urodził się 1 września 1909 r. w Pełkinie k. Jarosławia. W wieku 20 lat ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Następnie kształcił się w Institiut Supérieur de Philosophie w Louvain oraz na uniwersytetach w Poznaniu i Warszawie. Walczył w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji służył w Narodowych Siłach Zbrojnych, AK oraz organizacji „Tarcza”. Uczestniczył w akcji „Burza”. W latach 1944 – 45 brał udział w przerzutach Polaków na Zachód. Następnie przebywał w Londynie w dyspozycji naczelnego wodza gen. Bora – Komorowskiego. Jesienią 1945 r. przeniesiony do II Korpusu Polskiego gen. Andersa. Zajmował się wówczas transportem polskich dzieci z Niemiec do Hiszpanii. Od 1949 r. przebywał w Kanadzie, gdzie włączył się w emigracyjną działalność gospodarczą i społeczną. Był m. in. prezesem Kongresu Kanadyjsko – Polskiego w stanie Alberta, członkiem – założycielem Towarzystwa Badań Wschodniej i Centralnej Europy w Albercie. Udzielał się też na polu kultury i nauki.
    Od 1980 r. był członkiem – założycielem Kola Przyjaciół KUL w Edmonton. Wielokrotnie odznaczany za kampanię wrześniową, służbę w AK oraz działalność w Kanadzie.
    Piotr Michał książę Czartoryski zmarł w North Vancouver 17 grudnia 1993 roku.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2008, godz. 12:22 - Liliana Kycia