Jude Patrick Dougherty urodził się w Chicago 21 lipca 1930 r. Kształcił się na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie. Studia filozoficzne ukończył w 1954 r., a sześć lat później uzyskał doktorat. W kolejnych latach przeszedł wszystkie szczeble drabiny naukowej, by w 1976 r. otrzymać tytuł profesora zwyczajnego. Swoją karierę związał przede wszystkim z Katolickim Uniwersytetem Ameryki w Waszyngtonie, gdzie przez ponad 30 lat pełnił funkcję dziekana School of Philosophy. Wykładał także na Marqette University (1957 – 1966), Bellarmine College (1965), Georgetown University (1966 – 1976) oraz współpracował z Katolickim Uniwersytetem w Louvain.
Jego badania naukowe koncentrują się na problemach związanych z naturalizmem i pragmatyzmem amerykańskim, filozofią nauki, filozofią społeczną, a także filozofią religii i filozofią kultury. Jude P. Dougherty reprezentuje w filozofii klasyczną tradycję arystotelesowsko – tomistyczną. W swoich wystąpieniach i publikacjach polemizuje z pozytywistycznym rozumieniem osiągnięć nauk szczegółowych. Pozostaje też głęboko przywiązany do nauczania Jana Pawła II, broniąc wartości personalistycznych.
Do jego najważniejszych prac należą: Recent American Naturalism (1960), The Impact of Vatican II (1966) oraz The Good Lit and It’s Pursuit (1985). Prof. Dougherty przez blisko 30 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego „The Review of Metaphysics”, a także współredagował „Studies in Philosophy and History of Philosophy”. Współpracował ponadto z redakcjami: „The Philosophy Documentation”, „Communio”, „American Journal of Jurisprudence”, „Faith nad Reason”, „Atlantida”, oraz „Institutue for Law and Social Research”. Profesor przez wiele lat działał również w ramach czołowych amerykańskich towarzystw filozoficznych, pełniąc funkcję prezydenta Society for Philosophy and Religion, Metaphysical Society of America oraz American Catholic Philosophical Association.
Wyrazem uznania dla jego osiągnięć jest honorowe członkostwo przyznane mu przez Salzburską Akademię Nauki i Sztuki, David Hume Society oraz Papieską Akademię św. Tomasza w Rzymie.
Obecnie prof. Jude P. Dougherty przebywa na emeryturze.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2008, godz. 15:00 - Liliana Kycia